Avustukset

Alajärven kaupunki varaa vuosittain määrärahan paikallisten yhteisöjen ja järjestöjen tukemiseen. Määrärahan jakamisesta päättävät perusturva-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tuottamisesta vastaavat lautakunnat (Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta ja Alajärven sivistyslautakunta) sekä kaupungin yleishallinto (kaupunginhallitus). Avustukset jaetaan kohde- tai yleisavustuksina. Avustusta voi hakea samana vuonna ainoastaan yhdestä paikasta.

 

Perusturva myöntää ainoastaan yleisavustuksia. Perusturvan avustuksilla tuetaan terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävää toimintaa. Perusturvan vuoden 2019 avustusten hakemukset liitteineen tulee toimittaa Alajärven kaupungin kirjaamoon, Vimpelin kunnan kirjaamoon tai Lappajärven kunnan kirjaamoon 28.2.2019 klo 15.00 mennessäLisätietoa perusturvan avustuksista Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan avustussäännöstä, hakulomake.


 

Sivistystoimen avustuksia myönnetään paikallisille, pääsääntöisesti kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille. Kulttuuriavustuksia jaetaan ainoastaan kohdeavustuksina, liikunta- ja nuoriso avustusmäärärahoista jaetaan yleis- ja kohdeavustuksia. Sivistystoimen avustushakemukset vuodelle 2019 liitteineen tulee toimittaa kuntien kirjaamoihin 01.04.2019 klo 15.00 mennessä.

KUULUTUS

Sivistyslautakunnan avustussääntö (pdf)

Sivistystoimen tulostettava avustushakemuslomake (pdf)


 

Yleishallinnon avustusten myöntämisestä päättää kaupunginvaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Yleishallinnon yleisavustukset ovat haettavissa kerran vuodessa kuukauden hakuajalla. Pääsääntöisesti hakuaika on talousarviota edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä. Lisätietoa yleishallinnon avustuksista yleishallinnon avustussäännöstä.