Kuulutukset

Kaupungin ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kaupungin päättämällä tavalla.

1.1.2020 jälkeen julkaistut Alajärven kaupungin julkiset kuulutukset löytyvät täältä.

Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset julkaistaan lisäksi perinteisellä ilmoitustaululla. Ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalon aulassa, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi. 

Ilmoitustaulun hoitajana toimii toimistosihteeri Raija Hankaniemi.