Hankinnat

Alajärven kaupungin hankinnoissa noudatetaan avoimuuden, tasapuolisuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatetta.

Hankinnat suoritetaan taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hankinnoissa on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailumahdollisuudet ja pyrittävä ostajan kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimpaan lopputulokseen.

Kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristövaikutukset otetaan hankinnoissa huomioon tarjoajan kelpoisuusehtoja ja hankinnan kohdetta määritetltäessä sekä tarjousten arviointikriteerinä. Hankinnoissa huomioidaan materiaalin kierrätys ja uudelleenkäyttö tuotteen elinkaaren lopussa.

Hankinta voidaan keskeyttää perustelusta syystä. Kaupungilla on oikeus hylätä tarjoukset vain perustellusta syystä.

Alajärven kaupungin hankintaohje (pdf)


Kansallinen hankintailmoitus: TARJOUSPYYNTÖ 2019-014192

Koulukuljetukset: Alajärven alueella (Hoiskon ja Paalijärven koulu)

Hankintaviranomainen: Järvinet Oy

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 21.7.2019 0.00.

Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön mukainen ja sen tulee sisältää kaikki tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Tarjous laaditaan suomen kielellä Cloudia-kilpailutusjärjestelmässä (https://tarjouspalvelu.fi/jarvinet).

Tarjouksen tulee täyttää tarjouspyynnössä kuvatut tarjouskilpailun ja hankinnan ehdot. Tarjouksen tulee olla voimassa 31.8.2019 asti.

Tarjouspyyntö on kokonaisuudessaan nähtävänä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-014192