Tiedotteita ja lomakkeita

Tällä sivulla julkaistaan sivistystoimen ajankohtaisia tiedotteita ja lomakkeita

 

Alajärven kaupungin tiedote 16.3.2020

 

Tiedote lähiopetusoikeutta koskien


Hallitus päätti 16.3.2020, että koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään pois lukien koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus järjestetään niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.  Lisäksi poikkeuksena päätettiin järjestää erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt ovat tulleet voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Hallitus on kuitenkin 20.3.2020 poistanut ehdon, jonka mukaan lähiopetukseen saivat osallistua vain ne oppilaat, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla. Etäopetus on edelleen opetus- ja kulttuuriministeriön vahva suositus pienimmillekin koululaisille, jos etäopetus vain on perheille mahdollista.

Alajärven kaupungin sivistystoimi lähestyy 20.3-21.3.2020 kaikkia 0-3-luokkalaisten oppilaiden huoltajia ja pyytää tiedon mahdollisesta lähiopetuksen tarpeesta. Lapsi osallistuu joko lähi- tai etäopetukseen, vuorottelu eri opetusmuotojen välillä ei kuljetus- ja muiden järjestelyiden vuoksi ole mahdollista. Lähiopetus järjestetään Alajärvellä edelleen keskitetysti Taimelan ja Paavolan kouluilla sekä Vimpelissä Aapiskujan koululla.

 

Ohje: esiopetukseen, kouluun sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautumiseen lukuvuodelle 2020-2021

 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus. 

Vardan ensimmäisessä vaiheessa siirrettiin tietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista 1.1.2019 alkaen. Lisätietoa täältä

Vardan toisessa vaiheessa tallennetaan tietoja lasten huoltajista 1.9.2019 alkaen. Lisätietoa täältä

 

Tiedote erityisruokavaliokäytännöistä lasten ja nuorten ateriapalveluissa

 

Etelä-Pohjanmaan LAPE-hanke päättyi 31.12.2018, hankkeen loppuraportti:

 

Loppuraportti ja suositukset jatkotoimenpiteeksi

Loppuraportin tiivistelmä

 

Lapsivaikutusten arviointi sivistystoimen toiminta- ja toimitilaverkkoselvityksen yhteydessä

Lisätietoja:

varhaiskasvatuspäällikkö Hanna Luoma-aho p. 0400 - 178 604, hanna.luoma-aho@alajarvi.fi

 

Koulujen työajat lv. 2019-2020

Koulujen työajat lv. 2020-2021

 

Esikoulujen lukuvuoden aloitus- ja lopetusajankohdat vaihtelevat kouluittain.

Esikoulun aloituspäivät syksyllä v. 2020

Hoiskon koulu 12.8.

Paalijärven koulu 12.8.

Taimelan koulu 12.8.

Paavolan koulu 17.8.

Alakylän koulu 17.8.

Aapiskujan koulu 17.8.

 

Koulukuljetusstrategia

 

 

Sivistystoimen huoneistojen vuokrausehdot ja käyttöoikeus-hakemus löytyvät alla olevista linkeistä. Hakemukset palautetaan ko. koulujen rehtoreille.

Alajärven kaupungin sivistystoimen huoneistojen vuokrausehdot

Kouluhuoneistojen käyttöoikeus-hakemus