Avustukset

Alajärven kaupunki varaa vuosittain määrärahan paikallisten yhteisöjen ja järjestöjen tukemiseen. Määrärahan jakamisesta päättävät perusturva-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tuottamisesta vastaavat lautakunnat (Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta ja Alajärven sivistyslautakunta) sekä kaupungin yleishallinto (kaupunginhallitus). Avustukset jaetaan kohde- tai yleisavustuksina. Avustusta voi hakea samana vuonna ainoastaan yhdestä paikasta.

 

Perusturva myöntää ainoastaan yleisavustuksia. Perusturvan avustuksilla tuetaan terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävää toimintaa.


 

Sivistystoimen avustuksia myönnetään paikallisille, pääsääntöisesti kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille. Kulttuuriavustuksia jaetaan ainoastaan kohdeavustuksina, liikunta- ja nuoriso avustusmäärärahoista jaetaan yleis- ja kohdeavustuksia.

 


 

Yleishallinnon avustusten myöntämisestä päättää kaupunginvaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Yleishallinnon yleisavustukset ovat haettavissa kerran vuodessa kuukauden hakuajalla.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Alajärven kaupungin kirjaamoon Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi tai kirjaamo(at)alajarvi.fi. Järvi-Pohjanmaan perusturvan osalta hakemukset liitteineen voi toimittaa edellä mainitun lisäksi Lappajärven kunnan ja Vimpelin kunnan kirjaamoihin.

Tulostettava lomake sääntöineen / Yleis- ja kohdeavustukset 2020