Kuulutukset

Kaupungin ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kaupungin päättämällä tavalla.

Alajärven kaupungin julkiset kuulutukset löytyvät täältä.

Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset julkaistaan lisäksi perinteisellä ilmoitustaululla. Ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalon aulassa, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi. 

Koronavirusepidemian vuoksi kaupunginvirasto on suljettuna, joten virallisella ilmoitustaululla MRL:ssa mainitut kuulutukset julkaistaan poikkeuksellisesti kaupungintalon ulko-ovessa.

Ilmoitustaulun hoitajana toimii toimistosihteeri Raija Hankaniemi.