Löytöeläimet

IRRALLAAN TAVATTUJEN JA TALTEEN OTETTTUJEN KOIRIEN JA KISSOJEN, MUIDEN SEURA- JA HARRASTUSELÄINTEN TILAPÄISEN HOIDON JÄRJESTÄMINEN

Eläinhoitola HepoKatti Ky
Hörintie 25, 62710 Kurejoki
puh. 040 845 5846

Eläinsuojelulain 15 §:n mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin.

Eläimen omistajalta tai haltijalta voidaan periä korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Eläinten tuominen ja nouto

Löytöeläin toimittetaan itse eläinhoitolaan. Ellei asiakkaalla ole mahdollisuutta toimittaa eläintä hoitolaan, niin siinä tapauksessa tarhaaja noutaa eläimen.

Löytöeläimet pyritetään palauttamaan omistajilleen tai jos tämä ei onnistu, niille pyritään löytämään uusi sijoituspaikka. Kun löytöeläin on otettu talteen, tarhaajan on ilmoitettava välittömästi eläimen omistajalle, jos omistaja on tiedossa. Omistajan tai uuden omistajan on itse noudettava eläin tarhasta.

Talteen ottamisesta ja hoidosta aiheutuneista kustannuksista vastaa aina löytöeläimen omistaja, mikäli omistajasta saadaan tieto.

Sairaat tai loukkaantuneet eläimet voidaan hoitaa terveiksi, jos hoidon onnistumiselle on tarhaajan tekemän tarkastuksen ja eläinlääkärin arvion mukaan riittävät edellytykset, hoitokustannukset ovat kohtuulliset ja eläimelle todennäköisesti löydetään sijoituspaikka. Hoitokustannuksista vastaa ensisijaisesti eläimen omistaja, toissijaisesti tuleva omistaja.

Mikäli eläimen omistajaa/haltijaa ei tavoiteta, hoidon järjestäjä sitoutuu 15 vuorokauden tilapäisen hoidon jälkeen huolehtimaan eläimen uudelleen sijoittamisesta tai lopettamisesta.