Kaupunginvaltuusto

Ylintä päätösvaltaa Alajärven kaupungissa käyttää 35-jäseninen kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto valitaan kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi.

Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista: veroprosentista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto asettaa myös hallintokunnille laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Valtuusto päättää kaupungin hallinnon rakenteesta: lautakunnista, virastoista ja laitoksista sekä niiden keskinäisestä toimivallan jaosta. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat. Kaupungin asioiden hoitoa ja tuloksia valtuusto seuraa tilinpäätöksen, toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen avulla.

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä internetissä.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia, mutta seminaarit, infot ja iltakoulut ovat sisäisiä suunnittelukokouksia.

Ohjeet yleisölle kaupunginvaltuuston kokouksen 1.2.2021 osalta:
Yleisö voi seurata kokousta vain sähköisesti tietoverkossa (Khall päätös 5.10.2020 § 122).
Linkki striimattuun live-lähetykseen (YouTube)


Nettiradio

Voit seurata valtuuston kokousta myös internetissä suorana lähetyksenä nettiradion kautta. (Huom! kokousta ei voi seurata 1.2.2021 nettiradion kautta!)

Kaupunginvaltuuston jäsenet ja varavaltuutetut (pdf)


.