Ympäristöluvat

Ympäristölupa tarvitaan toiminnalle, josta saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Näistä toiminnoista on säädetty ympäristönsuojelulain liitteessä.

Lisäksi ympäristölupa on oltava:

  • toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta
  • jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron pilaantumista
  • toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta (esim. melua, tärinää, pölyä, hajua tms.) aiheuttavaa toimintaa

Lomakkeet ja ohjeet ympäristöluvan hakemiseen löydät Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.

Ympäristölupa on maksullista ja voimassa olevan hinnaston löydät oheisesta taulukosta.

 

Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, 044-2970 364, kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi

Ympäristösihteeri on Alajärvellä keskiviikosta perjantaihin ja Vimpelissä maanantaista tiistaihin, varmimmin paikalla kuitenkin silloin, kun asiasta sovitaan etukäteen.