Alajärven musiikkiopisto tiedottaa

Etäopetusta koskenut kysely: Miten hyvin opetus on vastannut tavoitteitasi?

Etäopetusta koskenut kysely

Alajärven musiikkiopisto teki etäopetusta koskeneen kyselyn viikolla 20. Kysely kohdistettiin oppilaiden huoltajille ja niille oppilaille, joiden sähköposti on talletettu oppilasrekisteriin. Vastauksia saatiin kaikkiaan 169. Kiitokset kaikille vastanneille!  Käytämme saatuja palautteita toimintamme kehittämiseen.

Vaikka lähiopetus toki on monessa mielessä antoisampaa kuin etäopetus, monet vastaajat raportoivat myös etäopetuksen tuomista eduista, kuten aikataulujen laadinnan joustavoitumisesta ja matkoihin kuluvan ajan säästämisestä. Etäopetusjakson aikana karttuneita kokemuksia voidaan käyttää hyväksi myös normaaliaikojen opetuksessa monin tavoin. 

Kysymykseen, miten hyvin opinnot ovat vastanneet tavoitteita, saatiin 164 vastausta. Vastaajia pyydettiin arvioimaan asiaa viisiportaisella asteikolla, jossa 1 tarkoitti "ei ole vastannut lainkaan" ja 5 "on vastannut oikein hyvin. " Vastaajista yli 76 prosenttia vastasi joko numerolla 4 tai 5. Vastausten jakauma on  graafisena esityksenä yllä

Valitettavasti kaikkien kohdalla etäopetusta ei pystytty järjestämään. Esimerkiksi urkuopetus jouduttiin keskeyttämään kokonaan seurakuntien suljettua valtakunnallisten rajoitusmääräysten perusteella tilansa. Musiikkiopiston johtokunta on päättänyt, että niissä tapauksissa, joissa etäopetusta ei pystytty järjestämään, lukukausimaksuja voidaan vastaavasti huojentaa. 

Opetusjärjestelyt 14.5. lukien

Toisin kuin peruskoulussa, taiteen perusopetuksessa koulutuksen järjestäjä päättää mahdollisesta lähiopetukseen siirtymisestä valtakunnallisten rajoitusten poistuttua 13.5.2020.  Alajärven musiikkiopiston johtokunta on päättänyt asiasta 14.5. ja lähiopetus on mahdollistunut 15.5. lukien kunkin opettajan harkinnan mukaan. Useissa tapauksissa opetus jatkuu etäopetuksena lukukauden loppuun saakka, sikäli kuin opetustunteja enää on ylipäätään pitämättä. Opettajat antavat tarkempia tietoja omasta opetuksestaan. 

Lähiopetus keskeytetetty koronaviruksen johdosta

Alajärven musiikkiopiston lähiopetus on valtionneuvoston suositusten ja aluehallintoviraston päätösten perusteella keskeytetty 18.3.2020–13.5.2020 väliseksi ajaksi ja oppilaitoksen tilat on suljettu. Tänä aikana opetus toteutetaan mahdollisuuksien mukaan etäopetuksena. Opettajat sopivat oppilaiden ja/tai huoltajien kanssa tarvittavista menettelyistä. Välineinä voidaan käyttää esimerkiksi tietokoneiden ja älykännyköiden videoviestintäsovelluksia. Kaikki oppilaskonsertit, vierailut, esittelyt ja muut yleisötapahtumat on peruttu kevätkauden loppuun saakka.  

 

Lukuvuoden 2019–2020 opetuspäivät

Opetus alkaa tiistaina 13.8. Syysloma pidetään 14.–18.10.2019. Syyslukukausi päättyy 20.12.2019. Kevätlukukausi alkaa tiistaina 7.1.2020, talviloma pidetään 24.2.–28.2. ja opetus päättyy maaantaihin 25.5.2020 mennessä. 

 

Kuljetusluvat

Mikäli musiikkiopiston ohjelman vuoksi henkilökunnan on tarpeen kuljettaa oppilaita esimerkiksi hoivakotivierailuja varten, tarvitaan asianmukaiset kuljetusluvat. Kuljettaminen tapahtuu aina kulloisenkin kuljettajan vastuulla. Kuljetuslupalomake on saatavissa tästä linkistä tai musiikkiopiston toimistolta. Jos lupaa ei ole, oppilas itse tai hänen huoltajansa vastaa oppilaan kuljettamisesta kyseiselle paikalle. 

 

Suojele kuuloasi!

Musiikkia harrastavilla on erityinen syy suojella kuuloaan. Lue lisää kuulon suojelusta Kuuloliiton sivuilta

 

Musiikkiopiston aloitussivulle