Tiedotteita ja lomakkeita

Tällä sivulla julkaistaan sivistystoimen ajankohtaisia tiedotteita ja lomakkeita

 

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut kunnat, joissa alkaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu syksyllä 2021.

Alajärven kaupunki ja Vimpelin kunta ovat mukana kokeilussa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla alueen 2016 syntyneillä lapsilla on mahdollisuus osallistua esiopetukseen jo syksyllä 2021. Alajärven kaupungin sivistystoimi ei ole vielä saanut tarkempia ohjeita viisivuotiaiden esiopetuksen toteuttamiseksi. Sivitystoimi tiedottaa asiakkaitaan heti käytännön asioiden selvittyä.

https://minedu.fi/-/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilukunnat-valittiin

 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus. 

Vardan ensimmäisessä vaiheessa siirrettiin tietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista 1.1.2019 alkaen. Lisätietoa täältä

Vardan toisessa vaiheessa tallennetaan tietoja lasten huoltajista 1.9.2019 alkaen. Lisätietoa täältä

 

Tiedote erityisruokavaliokäytännöistä lasten ja nuorten ateriapalveluissa

 

Etelä-Pohjanmaan LAPE-hanke päättyi 31.12.2018, hankkeen loppuraportti:

Loppuraportti ja suositukset jatkotoimenpiteeksi

Loppuraportin tiivistelmä

 

Lapsivaikutusten arviointi sivistystoimen toiminta- ja toimitilaverkkoselvityksen yhteydessä

Lisätietoja:

varhaiskasvatuspäällikkö Hanna Luoma-aho p. 0400 - 178 604, hanna.luoma-aho@alajarvi.fi

Koulujen työajat lv. 2020-2021

Koulujen työajat lv. 2021-2022

 

Esikoulujen lukuvuoden aloitus- ja lopetusajankohdat vaihtelevat kouluittain.

Esikoulun aloituspäivät syksyllä v. 2021

 

 

Koulukuljetusstrategia

 

 

Sivistystoimen huoneistojen vuokrausehdot ja käyttöoikeus-hakemus löytyvät alla olevista linkeistä. Hakemukset palautetaan ko. koulujen rehtoreille.

Alajärven kaupungin sivistystoimen huoneistojen vuokrausehdot sekä liikuntatilojen käyttö- ja järjestyssäännöt

Alajärven Monitoimihallin, Pallohallin, Karhumajan ja Palotorin varaukset hoidetaan Alajärven uimahallin kahvio Aallottaren kautta, puh. 040 6433 145, uimahalli@alajarvi.fi

Kouluhuoneistojen käyttöoikeus-hakemus