Kaartusjärven ranta-asemakaava, päivitetty ranta-asemakaavaehdotus