Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityöntekijän virat (2)

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityöntekijän virat (2) 1.3.2020 alkaen tai sopimuksen mukaisesti.

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista, Vimpelin ja Lappajärven kunnista (väestöpohja yht. noin 16 000). Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu ovat osa perhepalveluja yhteistoiminta-alueen kehittyvässä perhekeskuksessa, jossa kaikkien toimijoiden tavoitteena on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja arjen haasteissa. Tarjoamme Sinulle haasteellista ja monipuolista lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävää sosiaalityön asiantuntijatyötä. Tehtävässä pääset näköalapaikalle, kun Järvi-Pohjanmaan lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityössä kääntyy uusi sivu. Olemme siirtymässä systeemisen viitekehyksen mukaiseen moniammatilliseen työskentelyyn.

Työssä pääset toteuttamaan monipuolista tehtävänkuvaa, johon kuuluvat lastensuojelun ja sosiaalihuoltolain mukaiset lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävät; suunnitelmallinen sosiaalihuollon sosiaalityö ja lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö yhteistyössä asiakkaan ja moniammatillisen verkoston kanssa. Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi on osana yksikkömme kokonaisvaltaista uudistamista tarkoitus keskittää nykyiselle työntekijälle.

Työ toteutetaan neljän sosiaalityöntekijän ja kahden sosiaaliohjaajan voimin. Perhepalvelujen sosiaalityötä johtaa johtava sosiaalityöntekijä. Asiakastyön tukena yksikön käytettävissä on perheterapeutti. Työssäsi saat työyhteisön tuen ja johdon, joka on sitoutunut laadukkaan sosiaalityön kehittämiseen ja esteiden raivaamiseen. Perhekeskuksessa tukenasi on lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun tiimin ohella kokenut, ammattitaitoinen ja kehittämismyönteinen joukko osaajia mm. kasvatus- ja perheneuvolasta, perhetyöstä sekä aikuissosiaalityön palveluista.

Painotamme vaikuttavuutta ja tavoitteenamme on kehittää edelleen lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityötä tehokkaaksi työmuodoksi yhdessä muiden toimijoiden ja THL:n kanssa. Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityö siirtyy vaiheittain lokakuusta 2019 alkaen systeemiseen työskentelyyn. Uudenlainen malli luo työntekijälle entistä paremmat mahdollisuudet lähellä perhettä toteutuvaan muutostyöskentelyyn ja puitteet, jotka tukevat työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistyön sujumista, palveluiden yhteensovittamista, ammatillisuuden kasvua sekä osaamisen jakamista. Uudenlaisen työskentelytavan rinnalla työmäärän kohtuullistaminen ja prosessien selkeyttäminen etenevät. Osallistumme aktiivisesti maakunnalliseen ja kansalliseen kehittämistyöhön.

Kelpoisuusvaatimuksena on laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä 817/2015 mukainen pätevyys, ylempi korkeakoulututkinto (YTM tai vastaava) sekä pääaineen laajuiset yliopistolliset opinnot sosiaalityössä sekä Valviran ammattihenkilölaillistus. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan määräaikaisesti täyttää sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, jolla on hyväksytysti suoritettuna sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelu.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä reflektointi- ja vuorovaikutustaitoja, myönteistä asennetta, paineensietokykyä, asiakaslähtöistä ja kehittämismyönteistä työotetta sekä luovuutta ja rohkeutta löytää ratkaisuja nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Työ vaatii sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, että valmiuksia tiimi- ja parityöhön. Arvostamme kokemusta monipuolisesta sosiaalityöstä.​

Osana perhekeskuskehittämistä alueellamme on kehitetty vahvasti varhaisen tuen palveluja ja niitä on saatavilla hyvin. Työvälineet ovat ajanmukaiset, suhtaudumme myönteisesti kouluttautumiseen ja opintojen loppuun saattamista tuetaan 20 palkallisessa opintopäivällä. Systeemiseen työskentelyn tukena tiimillä on käytössä säännöllinen konsultaatio. Lisäksi mahdollisuus työnohjaukseen. Omana toimintana käytössämme on hyvin resursoitu perhetyö, jossa palvelumuotoilu on käynnissä. Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä ja nuorisopsykiatrian jalkautuva konsultaatiotiimi kokoontuvat säännöllisesti, lisäksi käytössämme on tarvittaessa lakimiespalvelu. Liikunta- ja kulttuurisetelit sekä edulliset lounassetelit ovat osa henkilöstöetuja. Henkilökohtaisesta perehdytyssuunnitelmasta vastaa johtava sosiaalityöntekijä. Olemme valmiit keskustelemaan joustavista työajoista ja autamme tarvittaessa myös asunnon etsimisessä. Yksikössämme on mahdollisuus etätyöhön. Tehtäväkohtainen palkkaus on 3541,06 €. Lisäksi rekrytointilisä on mahdollinen.

Virka täytetään 1.3.2020 tai sopimuksen mukaan. Työaika on 38 h 15 min. Viran sijoituspaikka on Alajärvi, mutta hakijan toive alueen muissa toimipisteessä työskentelyyn huomioidaan. Työn liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätön. Tehtävässä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitulta edellytetään hyväksyttävää todistusta terveydentilasta sekä rikosrekisterilain 6.2 §:n mukainen rikosrekisteriote tehtävää vastaanotettaessa.

Tiedusteluihin vastaa: perhepalvelujen johtava sosiaalityöntekijä Satu Mäki-Fossi satu.ala-fossi(at)alajarvi.fi, p. 040 630 2625 tai sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari sirpa.tuomela-jaskari(at)alajarvi.fi, p. 044 297 0254.

Hakemukset toimitettava 31.1.2020 klo 16.00 mennessä sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastatteluajankohdasta ollaan yhteydessä hakijaan jo mahdollisesti hakuvaiheen aikana.

Alajärvi 10.1.2020 Perusturvalautakunta