Kaupunginvaltuusto

Ylintä päätösvaltaa Alajärven kaupungissa käyttää 35-jäseninen kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto valitaan kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi.

Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista: veroprosentista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto asettaa myös hallintokunnille laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Valtuusto päättää kaupungin hallinnon rakenteesta: lautakunnista, virastoista ja laitoksista sekä niiden keskinäisestä toimivallan jaosta. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat. Kaupungin asioiden hoitoa ja tuloksia valtuusto seuraa tilinpäätöksen, toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen avulla.

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä internetissä.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia, mutta seminaarit, infot ja iltakoulut ovat sisäisiä suunnittelukokouksia.

Voit seurata valtuuston kokousta myös internetissä suorana lähetyksenä nettiradion kautta.

Kaupunginvaltuuston jäsenet ja varavaltuutetut (pdf)

Alustavan toimintasuunnitelman mukaan kaupunginvaltuusto kokoontuu vuonna 2019 seuraavasti:
11.2.2019
25.3.2019
29.4.2019
27.5.2019
10.6.2019
26.8.2019
23.9.2019
28.10.2019
25.11.2019
9.12.2019