Avustukset

Alajärven kaupunki varaa vuosittain määrärahan paikallisten yhteisöjen ja järjestöjen tukemiseen. Määrärahan jakamisesta päättävät perusturva-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tuottamisesta vastaavat lautakunnat (Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta ja Alajärven sivistyslautakunta) sekä kaupungin yleishallinto (kaupunginhallitus). Avustukset jaetaan kohde- tai yleisavustuksina. Avustusta voi hakea samana vuonna ainoastaan yhdestä paikasta.

Perusturva myöntää ainoastaan yleisavustuksia. Perusturvan avustuksilla tuetaan terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävää toimintaa. Perusturvan vuoden 2019 avustusten hakuaika on tammikuussa. Lisätietoa perusturvan avustuksista Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan avustussäännöstä, hakulomake.

Sivistystoimen avustuksia myönnetään paikallisille, pääsääntöisesti kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille. Kulttuuriavustuksia jaetaan ainoastaan kohdeavustuksina, liikunta- ja nuoriso avustusmäärärahoista jaetaan yleis- ja kohdeavustuksia. Sivistystoimen avustukset julistetaan haettaviksi vuosittain kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Sivistystoimen avustuksista lisätietoja saat täältä.

Yleishallinnon avustusten myöntämisestä päättää kaupunginvaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Yleishallinnon yleisavustukset ovat haettavissa kerran vuodessa kuukauden hakuajalla. Pääsääntöisesti hakuaika on talousarviota edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä. Lisätietoa yleishallinnon avustuksista yleishallinnon avustussäännöstä.

Avustusten tarkat hakuajat ilmoitetaan verkkosivuilla sekä kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä.