Avartti

AVARTTI - Nuoret sen tekevät!

Avartti - nuoret sen tekevät! on kansainvälinen 14-25 -vuotiaiden toimintaohjelma, joka maailmalla tunnetaan nimellä The International Award for Young People.

Ohjelma aloitettiin Isossa-Britanniassa vuonna 1956. Tähän mennessä siihen on osallistunut kuusi miljoonaa nuorta. Vuosittain ohjelmaan osallistuu lähes miljoona nuorta 120 eri maassa.

Tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys, vapaaehtoisuus ja kansainvälisyys ovat ohjelman avainsanoja. Avartin tavoitteena on:

- tukea nuoren kasvua yhteiskunnan jäseneksi,

- opettaa hyödyllisiä taitoja,

- opettaa vastuuta kanssaihmisistä ja ympäristöstä.

Avartissa nuori kehittää ja testaa taitojaan sekä asettaa itse tavoitteensa ja kilpailee vain itsensä kanssa. Toiminnan ohessa nuori tapaa muita nuoria niin Suomesta kuin ulkomailta. Nuori saa osallistumistodistuksen ja merkin suorittamastaan tasosta (pronssi, hopea tai kulta).

Avartti on opetusministeriön kehittämishanke. Tavoitteena on kehittää suomalaiseen nuorisotyöhön menetelmä, jota voidaan hyödyntää kouluissa, kuntien, järjestöjen ja seurakuntien nuorisotoiminnassa.

Avartti kuuluu Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n palveluihin.

 

AVARTTI SUOMESSA

intawardlogo.gif

Suomessa Avartti-ohjelma käynnistettiin vuonna 1999 opetusministeriön kehittämishankkeena. Ohjelman toimilupa on opetusministeriön nuorisoyksiköllä. Suomelle myönnettiin täysjäsenyys The International Award for Young People -ohjelmassa 19.10.2003.

Suomessa ohjelma toimii 80 paikkakunnalla.

Avartti on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä nuorisotyön menetelmä. Se on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton ja siihen osallistuminen tulee olla mahdollista kaikille 14 - 25-vuotiaille nuorille. Toiminnan lähtökohtana on, että ohjelma on kaikille sisällöllisesti samanlainen. Eroavaisuudet näkyvät vain nuoren tarvitseman tuen määrässä, eivät ohjelman sisältövaatimuksissa. Nuoren lähtökohdista ja resursseista riippuu, paljonko hän tarvitsee ammattimaisen ohjaajan tukea ja kannustusta.

Opetusministeriön asettama Avartti-komitea käyttää ylintä päätäntävaltaa ja on vastuussa kansainväliselle sihteeristölle siitä, että Suomessa ohjelmaa toteutetaan kansainvälisten periaatteiden mukaisesti. Avartti-toimisto on sijoitettu Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n toimintojen yhteyteen.

Avartti-komitean johtoajatuksena on kehittää ohjelmasta vaativa ja haasteellinen nuorisotyön menetelmä, jota voidaan hyödyntää työvälineenä järjestöissä, kunnissa, seurakunnissa ja kouluissa tehtävässä kasvatustyössä.

AVARTTI JÄRVI-POHJANMAALLA

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueella, vapaa-aikatoimen henkilöstössä, toimii koulutettuja Avartti-ohjaajia.

Jos kiinnostuit Avartti-toiminnasta tai tahdot muuten vaan tietää lisää: ota yhteyttä nuorisotoimistoon (06) 2412 2242, 040 183 6221

tai suoraan Avartti-toimistoon office(at)avartti.fi