ERITYISRYHMIEN UINTI- JA KUNTOSALIKORTTI

Alajärveläisillä erityisryhmiin kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus anomuksesta saada käyttöönsä uinti-/kuntosalikortti, joka on voimassa Alajärven kaupungin uimahallilla ja kuntosaleilla.
Kortin hinta on aikuisilta 77€ / vuosi ja lapset 4 – 16v 38 €/ vuosi. Kortti on voimassa 1 (yksi) vuoden ostopäivästä lähtien.

Kortti on henkilökohtainen ja tarvittaessa henkilön tulee todistaa henkilöllisyytensä korttia esitettäessä. Kortilla ei voi ostaa sarjalippuja.

Kortti ei korvaa ohjattujen liikuntaryhmien ohjausmaksuja. Avustaja pääsee maksutta kortin haltijan kanssa, mikäli avustustarve on sekä pukeutumis- että allas- ja kuntosalitiloissa.

Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortti voidaan myöntää Alajärven kaupungin asukkaille seuraavin perustein:

- Adhd, autismi, dyfasia (F80.2 ja 80.1)
- Astmaatikot: KELA-kortin tunnus 203
- AVH-sairaudet (esim. Afasia)
- CP- ja kehitysvammaiset
- Diabeetikot: KELA-kortin tunnus 103
- Elinsiirtopotilaat
- Epileptikot: KELA-kortin tunnus 111
- Etenevät keskushermoston sairaudet (diagnoosit G10-G13)
- Fibromyalgia (M79.0, M79.2)
- Invalidit: haitta-aste vähintään 50% tai haittaluokka vähintään 11
- Kuulovammaiset( haittaluokka vähintään 8, vaikea kuulovamma)
- Lihastautia sairastavat: KELA-kortin tunnus 108
- MBD (diagnoosi F90.0)
- Motoriikan kehityshäiriö (diagnoosi F 82)
- MS-potilaat: KELA-kortin tunnus 109 tai 303
- Näkövammaiset (haitta-aste 60%, näkövammakortti)
- Parkinsonin tautia sairaudet: KELA-kortin tunnus 110
- Polion sairastaneet/ jälkitilat
- Psykiatriset sairaudet: KELA-kortin tunnus 112 tai 188
- Reumasairaat ja nivelpsoriasista sairastavat: KELA-kortin tunnus 202 tai      313
- Sepelvaltimotautia sairastavat: KELA-kortin tunnus 206
- Sydämen vajaatoimintaa sairastavat: KELA-kortin 201
- Syöpäpotilaat

Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortin lunastaminen
Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortti anotaan ja toimitetaan Alajärven liikuntatoimistoon. Kortti myönnetään ohjaajan esityksestä ja vastaava ohjaajan päätöksellä. Anomuksen liitteeksi henkilö tarvitsee luotettavan selvityksen perusteista kortin myöntämiseksi. Esim. lääkärin todistus, Kelan päätös hoito- tai vammaistuesta, kopio KELA-kortista (tunnukset) tai Inva P-lupa käyvät myös.
Kortti myönnetään vuodeksi kerrallaan, joten se tulee anoa vuosittain uudestaan. Päätös kortin myöntämisestä postitetaan hakijalle. Kortin saa lunastaa maksua vastaan Alajärven uimahallin kassalta (3 kk:n kuluessa). Korttia ei lunasteta takaisin jälkikäteen.

Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortin hakemuskaavake (pdf)