Julkipanoilmoitus / Maa-ainesten otto ja murskaus

Asia:
Alajärven kaupungin tekninen lautakunta on antanut päätöksen 1.11.2018 olleessa kokouksessaan maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen hakemuksen johdosta.      Lupapäätökset annetaan 7.11.2018, jolloin niiden katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Hakija: 
Kuortaneen Sora ja kuljetus Oy

Kiinteistö:
Alajärven kaupungin Kurejoen kylässä tiloilla Runteli ja Välipakka II

Luvan mukainen toiminta:
Maa-ainesten otto ja murskaus

Päätösasiakirjat:
Lupapäätökset ovat asiakirjoineen nähtävillä Alajärven kaupungin ilmoitustaulun hoitajalla osoitteessa Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi ajalla 6.11. – 7.12.2018.

Muutoksenhaku: 
Muutosta voi hakea 7.11. – 7.12.2018 valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on osoitettava Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, PL 204, 65101 Vaasa. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Muutoksenhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät valitusosoituksesta.