Millespakannevan ja Nassinnevan (Alajärvi) turvetuotantoaluiden tarkkailuohjelman hyväksyminen

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 13.11.2018 antanut päätöksen ympäristölain mukaisessa lupa-asiassa.

Kuulutus