Vaasan hallinto-oikeuden päätös nro 18/0501/3

Vaasan hallinto-oikeuden päätös valituksiin rakennusluvista

Vaasan hallinto-oikeus on antanut 21.11.2018 päätöksen nro 18/0501/3 Marjatta Uusimäen ja asiakumppaneiden sekä Arja Ala-ahon ja asiakumppaneiden valitukseen.

Päätökset, joihin on haettu muutosta: Järvi-Pohjanmaan rakennuslautakunta 19.10.2016 (13.10.2016 §§ 119-133). Rakennuslautakunta on valituksen kohteena olevilla päätöksillään myöntänyt rakennusluvat Möksyn tuulivoima-alueen 15 tuulivoimalalle.

Hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luetettavissa Alajärven kaupungin ilmoitustaulun hoitajalla (Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi) 28.11. – 21.12.2018 viraston aukioloaikoina.

Tähän hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitetty hallinto-oikeuden päätökseen.

28.11.2018

Alajärven kaupunginhallitus