”Markkinointilogo- ideointikilpailu”

Markkinointilogo -ideointikilpailun säännöt

Osallistumalla kilpailuun kilpailija sitoutuu noudattamaan alla esitettyjä ideointikilpailun sääntöjä ja hyväksyy niissä esitetyt tekijänoikeuksien luovutusta koskevat ehdot.

 1. Ideointikilpailun järjestää Alajärven kaupunki.
   
 2. Kilpailuun voivat osallistua Alajärven lukion ja ylä-asteen oppilaat sekä Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston kuvataideryhmien oppilaat. Kilpailuun voi osallistua yhdellä tai useammalla ehdotuksella.
   
 3. Kilpailun tavoitteena on löytää kaupungille uusi markkinointilogo tai idea, josta voidaan jalostaa tai muokata uusi markkinointilogo.
   
 4. Logon tai logoidean tulee olla persoonallinen ja soveltua hyvin Alajärven kaupungin imagoon.
   
 5. Kilpailun palkintoon, on sisällytetty voittajaehdotuksen käyttöoikeus, jolloin kilpailun järjestäjä saa jakamaansa palkintoa vastaan ajallisesti ja maantieteellisesti rajoittamattoman ja yksinomaisen käyttö- ja julkaisuoikeuden voittaneeseen ehdotukseen ja sen jatkojalostettuihin versioihin. Voittajalla ei ole oikeutta luovuttaa kilpailutyöhönsä liittyviä oikeuksia muille kuin kilpailun järjestäjälle. Kilpailussa palkitsematta jääneillä säilyy oikeus ideoidensa toteuttamiseen missä tahansa muussa yhteydessä.
   
 6. Kilpailija vakuuttaa, että hänellä on oikeudet logon käyttämiseen kilpailutyönä näiden sääntöjen mukaisesti, sekä edelleen oikeus luovuttaa näiden sääntöjen edellyttämät oikeudet kilpailun järjestäjille. Plagiointi on ehdottomasti kielletty.
   
 7. Voittajalogo tai logoidea palkitaan Euronics Alajärven 400 euron lahjakortilla.
   
 8. Kilpailutyö lähetetään sähköpostiosoitteeseen kirjaamo(at)alajarvi.fi. Kilpailutyöhön tulee liittää kilpailijan nimi, postiosoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Kilpailuaika alkaa 23.1.2019 ja päättyy 15.2.2019 klo 12.00, jolloin töiden tulee olla lähetettyinä niille tarkoitetussa sähköpostiosoitteessa.
   
 9. Voittajalogon suunnittelijan nimi tullaan julkistamaan.
   
 10. Kilpailutöitä ei palauteta.