Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupapäätöksestä/Pitkäsen Sora Ay