Julkipanoilmoitus/ Maa-ainesten otto ja murskaus

Asia:
Alajärven kaupungin tekninen lautakunta on antanut päätöksen 7.3.2019 olleessa kokouksessaan maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen hakemuksen johdosta.

Lupapäätökset annetaan 13.3.2019, jolloin niiden katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Hakija:
Alajärven Graniitti Oy, c/o Nova Accounting Oy, Ennekuja 2, 02270 Espoo

Kiinteistö:
Alajärven kaupungin Möksyn kylässä tilalla Uusitalo

Luvan mukainen  toiminta: 
Maa-ainesten otto ja murskaus

Päätösasiakirjat:
Lupapäätökset ovat asiakirjoineen nähtävillä Alajärven kaupungin teknisellä toimistolla osoitteessa Koulupolku 4, 62900 Alajärvi ajalla 12.3.2019 – 12.4.2019.

Muutoksenhaku:
Muutosta voi hakea 13.3.2019 – 12.4.2019 valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen on osoitettava Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, PL 204, 65101 Vaasa. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Muutoksenhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät valitusosoituksesta.