Ohjaajan toimi, nuorisopalvelut

Alajärven sivistyspalvelut julistaa haettavaksi 03.02.2020 alkaen ohjaajan toimen, nuorisopalvelut.

  • Työaika 38,75 h / vko

Ohjaajan tehtäviin kuuluu arkisin avoin toiminta ja valvonta nuorisotiloissa. Lasten ja nuorten tapahtumien suunnittelu/toteuttaminen, kerhotoiminta, leirien ja retkien järjestäminen yhteistyössä eri tahojen kanssa. Nuorten harrastustoiminnan, nuorisotilatoiminnan kehittäminen yhteistyössä nuorten kanssa.Työhön sisältyy myös koulunuorisotyötä, säännöllistä iltatyötä ja satunnaista viikonlopputyötä. Oman auton käyttö välttämätöntä.

Arvostamme ja odotamme sinulta luovuutta, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä reipasta, palveluhenkistä vastuullista itsenäistä työotetta ja poikkeaviin työaikoihin sopeutumista. Intoa ja kykyä rohkeaan toiminnan kehittämiseen ja kokeiluun sekä yhteiskunnallisten palvelujen tuntemusta ja hyviä verkostoitumistaitoja, viestinnän monipuolista osaamista. Edellytämme hyvää tietotekniikkaosaamista. Työpaikkamme on savuton.

Toimeen valittavalta edellytetään nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tutkintoa tai muuta vastaavaa soveltuvaa koulutusta tai ylempää koulutusta sekä vankkaa kokemusta nuorisotyöstä.

Toimeen valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävä täytetään (6) kuuden kuukauden koeajalla. Palkkaus määräytyy KVTES:in mukaan.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti Kuntarekry.fi:n sähköisen hakulomakkeen kautta 22.01.2020 klo 15 mennessä. Paperimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa osoitteella: Alajärven kaupunki / Sivistyspalvelut, Sairaalatie 3, 62900 Alajärvi. Kuoreen merkintä hakemus. Hakemuksiin tulee liittää ansioluettelo tai CV. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta sekä toimittaa nähtäväksi rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Lisätietoja:
vs. vastaava ohjaaja Kirsti Kivelä 044 297 0215, kirsti.kivela(at)alajarvi.fi
sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto 044-297 0228, esa.kaunisto(at)alajarvi.fi

Alajärvi 09.12.2019

Sivistystoimenjohtaja