Perusturvan viranhaltijapäätökset

 

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset, joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan verkossa. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

Talouspäällikön sijaisuuden hoitaminen perusturvassa

Valinta sairaanhoitajan toimeen kotihoitoon

Pitkäaikaisten sijaisten vakinaistaminen kotihoitoon

Sosiaaliohjaaja Anne Timon virkavapausanomus

Sairaanhoitajan valinta akuuttiosastolle

Perusturvan johtoryhmän jäsenten sijaisuudet vuosilomien aikana

Sosiaalisen median pelisäännöt Järvi-Pohjanmaan perusturvassa