Perusturvan viranhaltijapäätökset

 

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset, joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan verkossa. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

Kaupinkartanon palveluvastaavan tehtävien hoitaminen oman työn ohella

Lappajärven kotiin kuljetettavat ateriakuljetukset -hankinta

Päihdetyöntekija Essi Frantti / Irtisanoutuminen

Palvelusopimuksen hyväksyminen/Acuvitec Oy ja Järvi-Pohjanmaan perusturva/Työterveyshuollon potilastietojärjestelmä