Sivistystoimialan viranhaltijapäätökset

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset, joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan verkossa. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista §

Eron myöntäminen perhepäivähoitajan toimesta

Eron myöntäminen koulunkäynninohjaajan toimesta

Koulukuljetus alakoulujen yleisurheilukilpailuihin 9.9.2019

Vimpelin kirjaston kiinniolo 9.9. - 10.9.2019

Lukio-opetuksen tuntiopettaja (englanti ja venäjä) 1.9.2019 - 31.7.2020, Alajärven lukio

Poikkkeukselliset aukioloajat Alajärven ja Vimpelin kirjastoissa ma 23.9.2019