Sivistystoimialan viranhaltijapäätökset

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset, joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan verkossa. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista §

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätös 16.5.2019 § 44, Alajärven perusopetuksen kuntoutusluokkaopetuksen perhetyöntekijän määrääaikainen tehtävä ajalle 6.8.-20.12.2019 / valinta

Sivistystoimenjohtaja viranhaltijapäätös 17.5.2019 § 45, Eron myöntäminen perhepäivähoitajan toimesta

Talouspäällikön viranhaltijapäätös 20.5.2019 § 16, Kuljetus Japani-näyttelyyn 31.5.2019

Talouspäällikön viranhaltijapäätös 20.5.2019 § 17, Koulukuljetuksen hankinta 1.8.2017-31.7.2019 / Taksikuljetus Mäkelä Oy / Optiovuoden käyttämäinen ajalle 1.8.2019-31.7.2020 / sopimuksen siirtäminen / Lasse Vanhamäki Oy

Perusopetuksen tuntiopettaja Lukuvuodelle 2019-2020 (matemaattiset aineet ja Jopo-opetus) / Alajärven yläkoulu

Perusopetuksen erityisopettajan viransijaisuus 6.8.-20.12.2019, sijoituspaikka Alajärven yläkoulu

Perusopetuksen tuntiopettajan (liikunta) sijaisuus ajalle 6.8.-31.12.2019, sijoituspaikka Alajärven yläkoulu

Perusopetuksen tuntiopettaja ajalle 6.8.2019 - 31.7.2020 (englanti ja käsityö), sijoituspaikka Paavolan koulu

Perusopetuksen erityisopettajan viransijaisuus 6.8.2019 - 22.12.2020 / Uusi haku

Koulukuljetuksen hankinta ajalle 1.8.2017 - 31.7.2019 / Taksi Juha-Petteri Jokiaho / Optiovuoden käyttäminen ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020

Koulukuljetuksen hankinta 1.8.2017 - 31.7.2019 / EP Matkat Oy / Optiovuoden käyttämäinen ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020

Koulukuljetuksen hankinta 1.8.2017 - 31.7.2019 / Hannu Linnanmäki Oy / Optiovuoden käyttäminen 1.8.2019 - 31.7.2020

Koulukuljetuksen hankinta 1.8.2017 - 31.7.2019 / Tapani Hänninen Oy / sopimuksen siirtäminen / Taksi Johannes Kamppinen Oy / Optiovuoden käyttäminen ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020

Uusikylän kouilun 1.- 6. vuosiluokan oppilaiden väistötila lukuvuodelle 2019-2020

Muutos / Esiopetuksen järjestäminen lv. 2019-2020, Alajärven kaupunki

Muutos / Esiopetuksen järjestäminen lv. 2019-2020, Vimpelin kunta

Perusopetuksen tuntiopettajan (erityisluokanopetus) määräaikeinen tehtävä 6.8.2019-31.7.2020, sijoituspaikka Alajärven yläkoulu

Koulunkäynninohjaajan toimen vakinaistaminen

Koulunkäynninohjaajan toimen vakinaistaminen

Koulunkäynninohjaajan toimen vakinaistaminen

Koulunkäynninohjaajan toimen vakinaistaminen

Eron myöntäminen Etsivän nuorisotyöntekijän toimesta

Perusopetuksen erityisopettajan viransijaisuus ajalle 6.8.2019-30.5.2020, sijoituspaikka Paavolan koulu

Perusopetuksen erityisluokanopettajan viransijaisuus ajalle 6.8.2019-30.5.2020, sijoituspaikka Paavolan koulu

Perusopetuksen tuntiopettajan viransijaisuus (liikunta) ajalle 6.8.-31.12.2019, Alajärven yläkoulu

Koulukuljetusten hankinta ajalle 1.8.2017 - 31.7.2019 / Taksi Björkbacka Oy / optiovuoden käyttäminen ajalle 1.8.2019 - 31.7.2020

Musiikkiopiston rehtorin viranhaltijapäätös 17.6.2019 § 3. Kevään 2019 oppilasvalinnat. 

Perusopetuksen tuntiopettajan (luokanopetus, historia) sijaisuus 6.8.2019-30.5.2020, Vimpelin yhteiskoulu

Perusopetuksen tuntiopettajan (matemaattiset aineet) sijaisuus 6.8. - 20.12.2019, Vimpelin yhteiskoulu

Perusopetuksen erityisopettajan viransijaisuus 6.8.2019 - 31.7.2020, Hoiskon koulu

Lukio-opetuksen tuntiopettaja (englanti) 6.8.2019 - 31.7.2020, Alajärven lukio / Uusi haku

Perusopetuksen tuntiopettaja (englanti) viransijaisuus 6.8.2019 - 20.12.2019, Paavolan koulu