Sivistystoimialan viranhaltijapäätökset

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset, joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan verkossa. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista §

Laitosmiehen toimi, Alajärven sisäliikuntatilat 1.2.2020 alkaen toistaiseksi

Esiopetuksen järjestämispaikat, Alajärven kaupunki

Esiopetuksen järjestämispaikka, Vimpelin kunta

Eron myöntäminen esikoulun tuntiopettajan tehtävästä

Alajärven kaupungin sivistyspalveluiden ohjaajan (nuorisotoimi) valinta

Harjoittelijan ottaminen (musiikkiopisto)