Sivistystoimialan viranhaltijapäätökset

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset, joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan verkossa. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista §

Eron myöntäminen ohjaajan toimesta

Eron myöntäminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimesta

Tilanvarausjärjestelmän hankinta

Musiikkiteknologiavälineiden hankinta

Etsivä nuorisotyöntekijän valinta 1.11.2019 alkaen

Eron myäntäminen uinninvalvojan toimesta

Eron myöntäminen kuraattorin toimesta

Opetussuunnitelmaan perustuvien suunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle 2019-2020 / Alajärven sivistyslautakunnan alaiset peruskoulut

Opetussuunnitelmaan perustuvien suunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle 2019-2020 / Alajärven ja Vimpelin lukiot