Sivistystoimialan viranhaltijapäätökset

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset, joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan verkossa. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista §

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätös 3.12.2018 § 132, Museomestarin valinta

Talouspäällikön viranhaltijapäätös 3.12.2018 § 40, Kuljetus alakoulujen joulukirkkoon 21.12.2018

Musiikkiopiston apulaisrehtorin viranhaltijapäätös 3.12.2018 § 2, Opettajan irtisanoutuminen

Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätös 4.12.2018 § 133, Osa-aikaisen palvelukoordinaattorin valinta 1.1.2019 - noin 12 kuukautta

Kirjastotoimenjohtajan viranhaltijapäätös 10.12.2018 § 15, Alajärven kirjastosuton ja Vimpelin kirjaston poikkeukselliset aukiolo- /liikennöintiajat vuodenvaihteessa 2018 - 2019