Stad

uimahalli
Stad (sedan 1986) i sjönejden i Österbotten, ca 10200 invånare. En stor del av befolkningen anställs inom små och medelstora företag och familjeföretag. Bland Alajärvis stora söner märks arkitekt och designer Alvar Aalto och konstmålaren Eero Nelimarkka geboren.