Mediatiedote 29.11.2019 / hallinto ja taloustoimiala

Talousarvio 2020 – Alajärvi kohti huomattavasti parempaa talousarviovuotta!

Alajärven kaupungin talousarvion laadinta vuodelle 2020 on ollut edelleen haastavaa palvelutuotannon toimintamenojen kasvun vuoksi. Hallintokunnille on edelleen annettu tiukat määräraharaamit ja näitä tullaan tarkastelemaan heti vuoden 2020 alusta. Voimakkaiden investointivuosien jälkeen katseet siirtyvät vapaa-ajan palvelutarjonnan laajentamiseen ja kehittämiseen.

Käyttötalous

Alajärven kaupunginhallituksen esityksen mukaan kaupungin talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021–2022 on edelleen tarkan taloudenpidon aikaa. Käyttötaloudessa toimintakate on 62,9 M€ ja kasvaa 0,7 M€ kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Verotulot kasvavat arvioiden mukaan ainoastaan 94.000 euroa (0,3 %). Valtionosuudet kasvavat merkittävästi eli 5,0 % (1,7 M€) valtionosuusjärjestelmään kohdistuneitten muutosten vuoksi. Toimintatuotot kasvavat noin 600.000 euroa kuten myöskin toimintakulut 1,3 M€. Tilikauden tulos vuodelle 2020 on arvioitu 313.000 euroa alijäämäiseksi.

Investoinnit

Vuonna 2020 käynnistyy uutena investointikohteena paloasema. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 4,9 M€ ja toteutus kaksivuotinen. Vuoden 2020 kustannusten arvioidaan olevan 4,1 M€ ja vuodelle 2021 jää kustannuksista 400 t€.

Kiinteistöjen peruskorjausmenoihin varaudutaan n. 800 t€:lla ja yleisten alueiden nettomenot ovat yhteensä n. 770 t€. Vesihuoltolaitoksen (vesi- ja viemärilaitos) nettomenot ovat n. 425 t€.

Lainakanta

Alajärven kaupungin lainakanta nousee vuoden 2019 aikana 27,9 M€:oon, mutta investointien myötä 2020 30,7 miljoonan euron tasolle (n. 3.167 eur/as.) ja edelleen vuonna 2021 31,1 M€:oon (n. 3.243 eur/as.).

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen:

"Alajärven mittava isojen investointien sarja saadaan päätökseen paloaseman rakentamisella. Tämän jälkeen investointien tasossa päästään normaalille tasolle. Mittavista investoinneista huolimatta Alajärven lainamäärät per asukas ovat alle valtakunnan keskiarvon.  Suurten investointien jälkeen Alajärven palvelurakenneverkko on kunnossa, eikä isompia investointeja pitäisi olla tulossa. Alajärven kaupungin vahva päämäärä on olla itäisen Etelä-Pohjanmaan vetovoimainen elinkeino- ja koulutustoiminnan, kulttuurin ja lähipalveluiden kaupunkikeskus. Näiden investointien jälkeen Alajärven kaupungin palvelurakenteet ovat Suomen kärkeä verrattuna vastaavankokoisiin ja osin isompiinkin kaupunkeihin.  Alajärvellä on hyvä positiivinen meininki, joka näkyy myös useissa alueen yrityksissä. Investointien jälkeen pääsemme kehittämään palvelutuotantoa ja toimintatapoja tehokkaammiksi ja paremmin kaupunkilaisia palveleviksi. Vuodesta 2020 tuleekin aktiivisuuden vuosi."

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen talousarvioesitystä 9.12.2019.

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen, p. 06 2412 2213, 044 297 0213, vesa.koivunen@alajarvi.fi
Talousjohtaja Tapani Kotanen, p. 06 2412 2220, 044 297 0220, tapani.kotanen@alajarvi.fi