Kaupungin julkiset kuulutukset 1.1.2020 alkaen

1.1.2020 jälkeen julkaistut Alajärven kaupungin julkiset kuulutukset löytyvät täältä.

Kaupungin ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kaupungin päättämällä tavalla.

Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset julkaistaan lisäksi perinteisellä ilmoitustaululla. Ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalon aulassa, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi.

Koronavirusepidemian vuoksi kaupunginvirasto on suljettuna, joten virallisella ilmoitustaululla MRL:ssa mainitut kuulutukset julkaistaan poikkeuksellisesti kaupungintalon ulko-ovessa.