Rakennusvalvonta

Teknisen lautakunnan rakennusvalvonta-asioista, sen alaisista toimistoista sekä viranhaltijoista käytetään yhteistä nimitystä Rakennusvalvonta.

Rakennusvalvontatoimen pääasiallisia tehtäviä ovat rakennuslupa-asiat, rakentamisen ohjaus ja rakennuspaikkojen merkitseminen.

Rakentamista ohjaa pääasiassa maankäyttö- ja rakennuslaki sekä maankäyttö- ja rakennusasetus, Suomen rakennusmääräyskokoelma ja jokaisen kunnan alueella hyväksytty rakennusjärjestys. Lisäksi jokaisen kunnan alueella on asemakaavoja, ranta-alueilla ranta-asemakaavoja ja yleiskaavoja, jotka määrittelevät niille alueille rakentamisen. Lisäksi on erinäisiä säännöksiä muun muassa ympäristölaissa ja tielaissa.

Ohje rakennusluvan hakemiseen, lomakkeet ja Alajärven kaupungin alueella voimassa oleva rakennusjärjestys löytyvät tämän sivun alasivuilla olevien linkkien takaa. Linkkien takaa löytyvät myös valvontataksat