Jätehuolto

kuva

Järviseudun jätelautakunta on yhdeksän kunnan yhteinen lautakunta, jonka vastuulla ovat jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät jäsenkuntien alueella. Yhteislautakunnassa on edustus jokaisesta jäsenkunnasta. Vastuukuntana toimii Alajärven kaupunki.

Jätelautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan asioista, jotka jätelain (646/2011) mukaan on säädetty kunnan jätehuoltoviranomaisen hoidettavaksi. Jätelautakunta päättää muun muassa jätehuoltomääräyksistä, jätetaksasta ja maksuista sekä siitä, millainen jätehuollon palvelutaso kuntalaisille tarjotaan. Lautakunta toimii yhteistyössä kuntien valvontaviranomaisten ja jätekeskus Millespakka Oy:n kanssa.

Järviseudun jätelautakunnan kotisivuille

 

Toimiva jätehuolto turvaa viihtyisän asuinympäristön sekä puhtaan luonnon myös tulevaisuudessa. Kaupungin jätehuollosta vastaa seudun kuntien omistama Millespakka Oy.

Millespakalta saa tietoa jätteiden lajitteluun sekä keräily- ja muihin vastaanottopaikkoihin sekä muihin jätehuollon käytännön järjestämiseen liittyvistä seikoista.

 

Jätteenkuljetus

Jätelaki ja kunnalliset jätehuoltomääräykset velvoittavat jokaista kiinteistön haltijaa liittymään järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Järviseudun jätelautakunnan toimialueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä. Tämä tarkoittaa, että kiinteistönhaltija tekee muun kuin Ekopisteisiin ja Hyötyjäteasemille vietävän jätteen poiskuljettamisesta sopimuksen jätekuljetusta hoitavan yrityksen kanssa.

Lue lisää jätteenkuljetuksesta Järviseudun jätelautakunnan sivuilta.