Tekninen lautakunta

Alajärven teknisessä lautakunnassa on 7 jäsentä. Teknisen lautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla. Hallituksen puheenjohtaja voi ollessaan estynyt kutsua tilalleen hallituksen I varapuheenjohtajan ja mikäli hänkin on estynyt, hallituksen II varapuheenjohtajan. Kaupunginjohtaja voi ollessaan estynyt nimetä itselleen sijaisen osallistumaan kokoukseen. Lautakunta voi omilla päätöksillään myöntää tarvittaessa puhe- ja läsnäolo-oikeuden muillekin henkilöille. Teknisen lautakunnan varsinaisten jäsenten keskuudesta Alajärven kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

Teknisen lautakunnan kokoonpano (Kvalt 5.6.2017 § 56)

Varsinaiset jäsenet
Martti Mäkitalo, pj.
email: conmate(at)japo.fi

Kangastie Jukka, vpj.
email: kangastiej(at)gmail.com

Mervi Ukonmäki
email:

Eeva-Liisa Kolonen
email:

Risto Ala-Mattinen
email:

Pentti Joensuu
email: pentti.joensuu(at)gmail.com

Lea Murto
email: lea.murto(at)japo.fi