Tiedote Hyöringinharjun pohjavesialueella tehtävistä tutkimuksista vuosien 2019–2020 aikana

Alajärven vesiosuuskunta, Alajärven kaupunki, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Geologian tutkimuskeskus tekevät yhteistyössä tutkimuksia vedenhankintaa varten tärkeällä Hyöringinharjun pohjavesialueella vuosien 2019–2020 aikana. Työssä selvitetään pohjavesialueen maaperän koostumusta sekä pohjaveden laatua ja määrää. Tutkimuksella saadaan uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää mm. alueen maankäytön ja vedenhankinnan tarpeiden yhteensovittamisessa entistä paremmin. Hanke toteutetaan osittain Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella.

Tutkimukseen sisältyy mm. geofysikaalisia maastomittauksia sekä maaperäkairauksia ja pohjaveden havaintoputkiasennuksia. Maastotöiden toteutuksesta vastaa pääosin Geologian tutkimuskeskus. Maastotyöt aloitetaan syys-lokakuussa 2019 maatutkaluotauksilla ja pohjaveden havaintoputkiasennuksilla. Muut geofysikaaliset mittaukset ja maaperäkairaukset tehdään kevään ja kesän 2020 aikana. Maanpinnalta suoritettavien maatutkaluotausten ja muiden geofysikaalisten mittausten yhteydessä tutkimusalueella liikutaan autolla, mönkijällä, moottorikelkalla tai jalan, pääasiassa alueen olemassa olevaa tiestöä ja urastoa hyödyntäen. Näistä mittauksista ei jää pysyviä jälkiä maastoon. Maaperäkairauksiin ja havaintoputkiasennuksiin pyydetään aina maanomistajan lupa ennen niiden suorittamista.

Lisätietoja tutkimuksista antavat erikoisasiantuntija Miikka Paalijärvi Geologian tutkimuskeskuksesta (029 503 5230 / miikka.paalijarvi(at)gtk.fi), ylitarkastaja Tilda Rantataro Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta (0295 027 668, tilda.rantataro(at)ely-keskus.fi) ja toimitusjohtaja Juha Hyvönen Alajärven vesiosuuskunnasta (0500 663 817, vesiosk(at)avo.fi).