Vaasan hallinto-oikeuden päätös 15.5.2019, kunnallisvalitus

ILMOITUS  PÄÄTÖKSESTÄ

Alajärven kaupunginvaltuusto on 20.6.2016 § 40 kohdalla päättänyt Alajärven kaupungin teknisen toimen organisaatioon perustettavista viroista ja vahvistanut virkojen pätevyysvaatimukset. Valtuusto on päättänyt mm. perustaa teknisen johtajan viran ja siirtää virkaan suostumuksensa mukaan Jouni Hännisen.

Valittaja on vaatinut kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista teknisen johtajan osalta ja päätöksen  täytäntöönpanon kieltämistä tältä osin sekä viran laittamista avoimeen hakuun.

Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus hylkää valituksen sekä vaatimuksen päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä.

Hallinto-oikeuden päätös valitusohjeineen on kokonaisuudessaan nähtävänä Alajärven kaupungin ilmoitustaulun hoitajan luona 17.5.-17.6.2019.

17.5.2019

Alajärven kaupunginhallitus