Vaasan hallinto-oikeuden päätös 4.4.2019, kunnallisvalitus

ILMOITUS  PÄÄTÖKSESTÄ

Alajärven kaupungin sivistystoimenjohtaja on päätöksellään 9.9.2016 § 107 muuttanut matemaattisten aineiden lehtorin toimipisteeksi Alajärven lukion. Alajärven kaupungin sivistystoimenjohtaja on 3.10.2016 § 109 itseoikaisuna korjannut 9.9.2016 § 107 annetun oikaisuvaatimusohjeen muutoksenhakukielloksi.

Järvi-Pohjanmaan sivistyslautakunta on 12.10.2016 § 50 jättänyt valittajan oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska sivistystoimen päätöksessä on ollut kyse työnantajan direktio-oikeuden käyttämisestä.

Valittaja on pyytänyt hallinto-oikeutta ensisijaisesti tutkimaan oikaisuvaatimuksen kohteena olevan asian viivytyksen välttämiseksi ja toissijaisesti vaatinut sivistystoimenjohtajan ja sivistyslautakunnan päätösten kumoamista ja asiasian palauttamista kuntaan oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus hylkää valituksen.
Hallinto-oikeus hylkää valittajan vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan nähtävänä Alajärven kaupungin ilmoitustaulun hoitajan luona 9.- 23.4.2019.

9.4.2019
 

Alajärven kaupunginhallitus