Vaasan hallinto-oikeuden päätös kunnallisvalitukseen

Vaasan hallinto-oikeus on antanut 29.5.2019 päätöksen nro 19/0198/1 Arja Ala-ahon ja asiakumppaneiden kunnallisvalitukseen.

Päätös, johon on haettu muutosta: Alajärven kaupunginvaltuusto 23.11.2015 § 79.

Alajärven kaupunginvaltuusto on käsitellessään Ilmatar Alajärvi-Möksy Oy:n ja Ilmatar Alajärvi-Louhukangas Oy:n aloitetta tuulivoimahankkeiden toteutusedellytysten parantamiseksi hyväksynyt päätöksen liitteen mukaisen Alajärven kaupungin ja käsitellessään Ilmatar Alajärvi-Möksy Oy:n ja Ilmatar Alajärvi-Louhukangas Oy:n välisen sopimuksen tuulivoimaloiden rakennuslupien maksuaikataulusta.

Pääasiaratkaisu: Hallinto-oikeus kumoaa Alajärven kaupunginvaltuuston päätöksen 23.11.2015 § 79. Valituksenalainen päätös on kumottu. Täytäntöönpanon kieltämiseen ei ole syytä.

Hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luetettavissa Alajärven kaupungin ilmoitustaulun hoitajalla (Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi) 4.6.-20.6.2019 sekä kaupunginkirjastossa (Kirkkotie 7, 62900 Alajärvi) 21.6.-3.7.2019 aukioloaikoina.

Tähän hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

3.6.2019

Alajärven kaupunginhallitus