Valtatien 16 ja maantien 7421 liittymäalue sekä maanteiden 7421 ja 17691 liittymäalue Alajärven Höykkylässä, Alajärvi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on 14.5.2019 hyväksynyt päätöksellään Traficom/180447/05.03.160.01/2019 tiesuunnitelman Valtatien 16 ja maantien 7421 liittymäalue sekä maanteiden 7421 ja 17691 liittymäalue Alajärven Höykkylässä, Alajärvi.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä 30 päivää Alajärven kaupungissa kaupunginvirastossa 29.5.-20.6.2019 , Alvar Aallon tie 1 ja 21.6.-27.6.2019 kaupunginkirjastossa, Kirkkotie 7, 62900 Alajärvi.

Lisätietoja antaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta Janne Ponsimaa, puh. 029 502 7746. Jäljennöksen Traficomin hyväksymispäätöksestä ja suunnitelmapiirustuksista voi tilata puhelimella 029 502 7722/Sirpa Inkiläinen tai osoitteella: Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus/Inkiläinen Sirpa, PL 262, 65101 Vaasa.
www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa