Lomakkeet ja maksut

Ympäristölupahakemukset ja ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset

Ympäristölupahakemus

Jätteiden hyödyntäminen maanrakentamisessa

Melua tai tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Lannan aumausilmoitus

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeuksellisessa tilanteessa

Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä

Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä

Liite 2 jätevesijärjestelmän kuvaus

Liite 3 A jätevesien vähäisyys

Liite 3 B liittäminen viemäriverkostoon

Liite 3 C kiinteistön haltijan korkea ikä ja muut elämäntilanteet

Liite 3 D kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastettava sosiaalinen suoritusaste

 

 

Maa-aineslaki

Maa-aineslupahakemus

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Maa-aineslain mukaiset ilmoitukset

Vesilaki

Ilmoitus ojituksesta

Ruoppaus- ja niittoilmoitus

Maksut

Maa-aineslupaviranomaisen maksut

Ympäristöviranomaisen maksut

 

Ympäristösihteeri Kirsi Syynimaa, 044-2970 364, kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi

Ympäristösihteeri on Alajärvellä keskiviikosta perjantaihin ja Vimpelissä maanantaista tiistaihin, varmimmin paikalla kuitenkin silloin, kun asiasta sovitaan etukäteen.