Ympäristönsuojelulain mukainen päätös/ Tohni Joonas

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 22.8.2019 antanut päätöksen nro 200/2019

Hakija
Tohni Joonas

Toiminta ja sijainti
Eläinsuojan ympäristölupa, maidon- ja naudanlihantuotanto, lupamääräysten tarkistaminen. Alajärven kaupungissa tiloilla Koskenmäki 5-413-37-4 ja Niittyperä 5-413-36-3.

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä valitusaikana 22.8. – 23.9.2019 Alajärven kaupungin ilmoitustaululla. Päätös on luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Alajärven kaupungin pääkirjastossa (osoitteessa Kirkkotie 7) on käytettävissä yleisötietokoneita päätöksen katsomiseen. Päätös on nähtävillä valitusaikana myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa (Wolffintie 35, Vaasa).

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää ei oteta lukuun. Valitusaika päättyy 23.9.2019.


Valitus on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Lisätietoja antaa
Ympäristötarkastaja Åsa Eriksson, puh. 0295 018 747, etunimi.sukunimi(at)avi.fi